Plán podujatí na rok 2019 OPK a OkO SPZ

Osveta- POZOR ZMENA TERMÍNU!!!

Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti:

od 27. júna 2019 do 29. júna 2019- Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo

Kynológia:

Žitnoostrovská oblastná výstava všetkých plemien poľovných psov: 

29.júna 2019 -Mestské kultúrne stredisko Gabčíkovo v rámci ŽPS

Jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrívrov:

5.októbra 2019 – Poľ. revír: Okoč

Strelectvo:

Povinné kontrolné streľby:

04.05.2019 – strelnica Kardos vo Veľ. Blahove

18.05.2019 – strelnica Kardos vo Veľ. Blahove

Chovateľská činnosť:

Odovzdávanie trofejí na hodnotenie za rok 2018

dňa : 22.02.2019    od 13,00 hod. do 17,00 hod.

dňa : 23.02.2019    od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Miesto : Hydraulika – DS, Kračanská cesta, Dunajská Streda