Lovu zdar!

OPK Dunajská Streda zastrešuje cca. 1820 členov s trvalým pobytom v okrese Dunajská Streda, ako aj 51 poľovníckych združení, poľovníckych spoločnosti a poľovníckych organizácií v poľovných revíroch v územnom obvode okresu Dunajská Streda. OPK Dunajská Streda bola založená ustanovujúcou konferenciou 27.03.2010. Poľovnícke združenia, poľovnícke spoločnosti a poľovnícke organizácie okresu Dunajská Streda hospodária na území Žitného ostrova, kde prevláda srnčia zver, bažanty a zajace. V poľovných revíroch v okolí Dunaja sa nachádza jelenia, aj diviačia zver.