Lovu zdar!

OPK Dunajská Streda zastrešuje cca. 920 členov s trvalým pobytom v okrese DS. Poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti okresu Dunajská Streda hospodária prevažne na rovinatej časti Podunajskej nížiny, kde prevláda srnčia zver, zajace a bažanty. Na územiach v okolí Dunaja a na mnohých prírodných alebo štrkových jazerách je častá kačica a hus divá.