Poľovný lístok

Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby

5. potvrdenie o poistení (pre členom SPZ potvrdenie bude vystavené priamo pri predlžovaní PL po zaplatení členského a poistného)

6. občiansky preukaz

7. poplatok za PL

8. starý PL