Oznámenie pred ukončením platnosti poľovného lístka

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, ako držiteľovi poľovného lístka s končiacou platnosťou dňa 31. 12.2020 a s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Dunajská Streda, ak máte záujem o predĺženie Vášho poľovného lístka, je potrebné, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t. j. do 01. 12. 2020. Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne (v prípade Vášho záujmu o PL) budete považovaný za nového člena, teda sa nebude jednať o predĺženie, ale o vydanie nového poľovného lístka.

Pri predlžovaní treba predložiť:

             – občiansky preukaz,
             – doterajší poľovný lístok,
             – členský preukaz SPZ,
             – strelecký preukaz,
             – 2 ks fotografie (3×3,5 cm)