S úctou Vás pozývame na XI. ročník Žitnoostrovských poľovníckych slávností