Blog

Nový zákon o poľovníctve
04.02.2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo dňa 29.10.2018 do medzirezortného pripomienkovania nový zákon o poľovníctve. Vlastný materiál k novému zákonu je zverejnený v prílohe:  vlastny-material
čítajte viac
Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri
04.02.2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a…
čítajte viac